18/02/2020
Deniz Taşımacılığı

Denizcilik Sektörü Yeni Emisyon Düzenlemelerine Hazırlık Yapıyor

Denizcilik sektörü uzun zamandan beri dünya ekonomisinin en önemli, ancak çevreye karşı en zararlı öğelerinden biri oldu. 1 Ocak’ta uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerin derin bir etkisi olacağı düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı ve küresel deniz taşımacılığından sorumlu Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün verilerine göre, küresel ticaretin %90’ından fazlası deniz yoluyla sağlanıyor.

Sera gazı emisyonunun %2.5’inden sorumlu olan deniz taşımacılığı, ucuz ve kalitesiz yakıt kullanımından dolayı sülfür dioksit emisyonuna da sebep oluyor. Tüketilen petrolün %5’ini kullanan sektör, %13’lük sülfür dioksit emisyonundan sorumlu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!